Bezpečnost práce a požární ochrana

Nabízíme vám kompletní zázemí a služby v oblasti BEZPEČNOSTI a OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI a POŽÁRNÍ OCHRANY, včetně poradenství a vypracování potřebné dokumentace.

Pokud byste rádi využili služeb v oblasti bezpečnosti práce nebo požární ochrany, je nejlepší možností obrátit se na nás. Cílem nás je šetřit váš čas a finanční prostředky.

Zajistíme provedení školení BOZP všech zaměstnanců dle platných předpisů, vyhodnotíme rizika na konkrétním pracovišti, zpracujeme celkovou dokumentaci jako materiál, který je vždy vyžadován při návštěvě kontrolních orgánů na vašem pracovišti.

V oblasti požární ochrany začleníme vaší firmu dle kritérií. Na základě tohoto začlenění provedeme příslušná školení v oblasti požární ochrany, zpracujeme dokumenty s tím související, která jsou vyžadovány při návštěvě kontrolních orgánů.ŠUBA

REVIZE A ŠKOLENÍ