Revize a kontroly plynovodu, plynových zařízení a revize kotelen

  • Revize rozvodů plynu –  STL , NTL
  • Revize plynových přípojek
  • Revize HUP
  • Revize venkovních a vnitřních plynovodů
  • Revize průmyslových plynovodů
  • Revize bytových plynovodů
  • Revize plynospotřebičů – plynových spotřebičů
  • Revize plynových kotlů, karem, wafek, sporáků, bojlerů
  • Revize plynových kotelen
  • Školení obsluh těchto zařízení

 

Provádíme výchozí, pravidelné revize a kontroly na většině plynových zařízení v domech, bytech, provozovnách, průmyslových objektech.

Klientům nabízíme kompletní vedení revizní agendy objektu – objektů v jejich vlastnictví, správě, nebo pronájmu.

Přebíráme tímto odpovědnost za řádné provádění předepsaných revizí a kontrol na technických zařízeních v těchto objektech.

 


ŠUBA

REVIZE A ŠKOLENÍ