Školení řidičů VZV a technické kontroly VZV

Na základě zákonných požadavků: 262/2006, 309/2006, NV. 168/2002, 361/2000, 361/2007, ČSN EN 3691 Amd1, ČSN 268805 pro Vás vyškolíme řidiče manipulační techniky.

Školení provádí certifikovaný lektor a toto školení může provést, jak v našem školícím středisku, tak u Vás v organizaci. Platnost oprávnění pro řidiče vzv je 1 rok. Každý rok je zapotřebí obnovit průkaz na manipulační techniku.

Provádíme školení na všechny druhy manipulační techniky: (tříd: I, II a skupin A, B, C, D, E, W1, W2, G, Z) viz. níže.

Tyto školení jsou daná zákonem. Pokud máte zájem o absolvování tohoto školení, kontaktujte nás.

 

VZVVZV
 

 


ŠUBA

REVIZE A ŠKOLENÍ